Garantie

Wat betekent garantie

Garantie betekent dat je van de leverancier van een product mag verwachten dat deze gedurende de overeengekomen garantietermijn garant staat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het geleverde product. Hardware Experts garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

Na ontvangst van het product zal dit in de regel voor je worden vervangen of gerepareerd zodra het opgegeven defect door onze Technische Dienst is vastgesteld.

Het testen van garantiegevallen is binnen het kader van onze klantenservice kosteloos. We vragen echter je begrip voor het feit dat wij voor niet-garantiegevallen de kosten voor het testen en eventuele retournering aan jou doorberekenen.

Bij defecten na het verstrijken van de garantieperiode ondersteunt Hardware Expert je desgewenst ook. Afwijkende garantiebepalingen van fabrikanten geven wij aan jou door, zonder deze echter te kunnen garanderen.

Om de afhandeling van garantieclaims te versoepelen verzoeken wij jou, vóór toezending van het defecte product, onze aanwijzingen met betrekking tot retournering door te lezen. Zo helpt je wellicht onnodige kosten te voorkomen en is een snelle afhandeling mogelijk.

Het vervallen van de garantie

Houd er rekening mee dat gebruikersfouten die mankementen tot gevolg hebben de garantie kunnen doen vervallen. Let daarom ook op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp 'retournering' om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

Voorbeelden waarbij de garantie vervalt:

 • Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten:
  Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in je PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.
 • Mechanische beschadigingen van producten:
  Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.
 • Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:
  Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.
 • Beschadigde of verwijderde zegels:
  Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.

In ieder geval geldt: Bouw alleen zelf componenten in, als je zeker weet hoe je dit moet doen. Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie.

Fabrieksgarantie

Gedurende de garantieperiode, en soms ook daarna nog, bieden sommige fabrikanten services aan die je meer te bieden hebben dan de wettelijke garantie en welke onafhankelijk van de wettelijke garantie wordt geleverd. In het bijzonder bij hoogwaardige producten is dit steeds vaker het geval. Monitoren, printers en digitale camera´s zijn voorbeelden van producten waarvan steeds meer fabrikanten direct aan de eindgebruiker service verlenen. De voorwaarden voor de toegang tot deze service zijn vaak gunstiger dan die bij het verkrijgen van alleen de wettelijke garantie.

Let u erop:

In de regel is de fabrikant, of een speciaal voor deze producten door de fabrikant aangewezen servicebedrijf, jou aanspreekpartner voor deze service en niet de verkoper. De afhandeling van garantie verloopt in deze gevallen dan ook direct via de fabrikant of het servicebedrijf. Meer informatie over fabrieksgarantie vindt je in onze aanwijzingen voor directe service van fabrikanten. Door de afhandeling van de garantieclaim direct via de fabrikant te laten verlopen verkort je de tijd dat je jou product moet missen vaak aanzienlijk.

Enkele fabrikanten bieden een fabrieksgarantie die langer is dan de wettelijke garantieperiode. Indien gewenst kunnen wij de afhandeling van een beroep op de fabrieksgarantie van je overnemen. Mocht je van deze mogelijkheid gebruik willen maken, neem dan contact op met onze klantenservice.

Contact informatie klantenservice

Voor vragen over garantiemogelijkheden en technische ondersteuning kun je terecht bij onze klantenservice.